Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον Γ' Λυκείου (επίτομο)

Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον Γ' Λυκείου (επίτομο)

17,73 € Προσφορά!

Αγορά

19,70 € (με Φ.Π.Α.)

(η τιμή μειώθηκε κατά 10 %)

Συγγραφείς: Καραϊσκος Πάνος, Καραμπής Κωσταντίνος

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΒΒΑΛΑ

Περισσότερες λεπτομέρειες

Στο βιβλίο αυτό γίνεται κατά κύριο λόγο μια απόπειρα προσέγγισης δύο πολύ σημαντικών θεματικών ενοτήτων για την επίλυση προβλημάτων, της αλγοριθμικής και της προγραμματιστικής. Αφού ολοκληρώνεται η πλήρης μελέτη της αλγοριθμικής προσέγγισης, η οποία αποτελεί τη βάση του προγραμματισμού, παρουσιάζεται η προγραμματιστική προσέγγιση. Έτσι, δίνεται στο μαθητή η δυνατότητα, από τα αρχικά στάδια μελέτης του παρόντος βιβλίου, να αναπτύξει αρχικά αλγόριθμους και στη συνέχεια προγράμματα για την επίλυση προβλημάτων.

Με κεντρικό άξονα την εξεταστέα ύλη των Απολυτήριων Εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, έγινε η διάρθρωση των επιμέρους θεματικών ενοτήτων του βιβλίου αυτού. Αναλυτικότερα, στο βιβλίο αυτό περιέχονται:

• Διεξοδική ανάπτυξη της θεωρίας του μαθήματος σε μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων, με στόχο την άμεση κατανόησή της.

• Πλήρης μεθοδολογία με αναλυτικά παραδείγματα και θέματα με απάντηση. Τα παραδείγματα είναι πλήρως επεξηγηματικά προκειμένου να εμπεδωθεί από τους μαθητές η λειτουργία και η χρήση των αλγορίθμων και των προγραμμάτων. Τα λυμένα θέματα παρέχουν πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή της θεωρίας.

• Θέματα προς απάντηση, τα οποία καλύπτουν πλήρως όλο το φάσμα της ύλης, με εκφωνήσεις κλιμακούμενης δυσκολίας. Επιπλέον, η σειρά παρουσίασης των θεμάτων αυτών έχει μια λογική συνέπεια και συνέχεια.

• Όλα τα θέματα των Απολυτήριων και Επαναληπτικών Εξετάσεων στα Ημερήσια και Εσπερινά Γενικά Λύκεια.

• Κριτήρια αξιολόγησης μετά το πέρας της κάθε θεματικής ενότητας.

• Απαντήσεις και υποδείξεις όλων των θεμάτων και των κριτηρίων αξιολόγησης του βιβλίου.

  • isbn 978-960-449-307-4
  • Διαστάσεις 17 x 24 cm
  • Εκδότης Σαββάλας
  • Έτος Έκδοσης 2007
  • Κατεύθυνση Τεχνολογική
  • Σελίδες 640
  • Συγγραφείς Πάνος Καραΐσκος, Κωνσταντίνος Καραμπής

Κανένα Σχόλιο