Τεχνολογία Α' Γυμνασίου

Τεχνολογία Α' Γυμνασίου

11,64 € Προσφορά!

Αγορά

13,70 € (με Φ.Π.Α.)

(η τιμή μειώθηκε κατά 15 %)

Συγγραφέας: Δραγουμάντης Νίκος

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΒΒΑΛΑ

Περισσότερες λεπτομέρειες

Στο πρώτο μέρος υπάρχουν απαντημένες ερωτήσεις που καλύπτουν πλήρως τη θεωρία του σχολικού εγχειριδίου.

Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται αναλυτικά οι τέσσερις τεχνολογικές ενότητες που πραγματεύεται το σχολικό εγχειρίδιο, συνοδευόμενες από πλήθος πληροφοριών και εικόνων. Στο τέλος κάθε τεχνολογικής ενότητας ο μαθητής θα βρει υποδειγματικά γραμμένες εργασίες για τεχνολογικά αντικείμενα που ανήκουν στη συγκεκριμένη ενότητα και τα οποία μπορεί να επιλέξει και να παρουσιάσει κατά την Ατομική Εργασία του. Η ανάλυση κάθε τέτοιου αντικειμένου είναι χωρισμένη σε παραγράφους, όπως θα πρέπει να τις συμπεριλάβει στη Γραπτή Εργασία του. Ορισμένα τεχνολογικά αντικείμενα αντιστοιχούν σε περισσότερες από μία τεχνολογικές ενότητες. Για διευκόλυνση του μαθητή και για την πληρότητα της κάθε ενότητας, τα αντικείμενα αυτά επαναλαμβάνονται σε όλες τις ενότητες στις οποίες μπορεί να ανήκουν.

Στην αρχή κάθε ενότητας αναφέρονται βιβλία που θα φανούν ιδιαίτερα χρήσιμα στην Ατομική Εργασία, από τα οποία ο μαθητής θα αντλήσει επιπλέον πληροφορίες, φωτογραφίες και διαγράμματα ή θα βρει υλικό για την κατασκευή του μοντέλου του τεχνολογικού αντικειμένου που επέλεξε να παρουσιάσει.

  • isbn 978-960-449-535-1
  • Διαστάσεις 17 x 24 cm
  • Εκδότης Σαββάλας
  • Έτος Έκδοσης 2007
  • Σελίδες 480
  • Συγγραφέας Δραμουντάνης Νίκος

Κανένα Σχόλιο