Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Ε' & ΣΤ Δημοτικού

Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Ε' & ΣΤ Δημοτικού

9,31 € Προσφορά!

Αγορά

11,64 € (με Φ.Π.Α.)

(η τιμή μειώθηκε κατά 20 %)

Συγγραφέας: Εύη Αναστοπούλου

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΒΒΑΛΑ

Περισσότερες λεπτομέρειες

Με το σχολικό βιβλίο Με λογισμό και μ’ όνειρο δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές των δύο τελευταίων τάξεων του δημοτικού να γνωρίσουν αξιόλογα κείμενα τόσο της ελληνικής όσο και της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Επιπλέον, μέσω των ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου επιδιώκεται η βαθύτερη κατανόηση και ερμηνεία των κειμένων και ενθαρρύνεται η φαντασία και η δημιουργικότητα των μαθητών.

Το βιβλίο αυτό αποσκοπεί στο να λειτουργήσει επικουρικά στο έργο του δασκάλου, παρέχοντάς του ιδέες και απόψεις· κυρίως όμως φιλοδοξεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά στη μελέτη των μαθητών, δίνοντάς τους κατευθυντήριες γραμμές, αλλά και ερεθίσματα για την ανάπτυξη της δημιουργικής τους σκέψης.

Αναφορικά με τη δομή του βιβλίου, παραθέσαμε περίληψη για το μεγαλύτερο μέρος των πεζών αποσπασμάτων –εξαιρέσαμε ελάχιστα στα οποία δεν κρίθηκε απαραίτητο κάτι τέτοιο- και επιχειρήσαμε να δώσουμε ιδέες, γνώμες, απόψεις πάνω στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου. Σε κάποια κείμενα προτείναμε και επιπλέον δραστηριότητες.

Η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίσαμε ήταν η πληθώρα των ερωτήσεων ανοιχτού τύπου, στις οποίες είναι δυνατές περισσότερες από μία απαντήσεις. Άλλωστε, η λογοτεχνία επιδέχεται ποικίλες υποκειμενικές θεωρήσεις και η ματιά του κάθε αναγνώστη είναι διαφορετική. Προσπαθήσαμε, ωστόσο, να ακολουθήσουμε μια «μέση οδό» και να προτείνουμε τις ιδέες μας, τονίζοντας επανειλημμένα ότι σε κάποιες ερωτήσεις ο μαθητής μπορεί να επιλέξει μεταξύ πολλών πιθανών εκδοχών. Δεν πρέπει, εξάλλου, να μας διαφεύγει ότι, ειδικά στη διδασκαλία της λογοτεχνίας, η αυτενέργεια του μαθητή και η ενθάρρυνση της προσωπικής έκφρασης είναι το ζητούμενο.

  • isbn 960-460-841-Χ
  • Διαστάσεις 17 x 24 cm
  • Εκδότης Σαββάλας
  • Έτος Έκδοσης 2002
  • Μάθημα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
  • Σελίδες 264
  • Συγγραφέας Αναστοπούλου Εύη
  • Σχόλια Περιέχει όλες τις απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου.

Κανένα Σχόλιο