Πακέτο Προσφοράς: Β' Γυμνασίου

Πακέτο Προσφοράς: Β' Γυμνασίου

27,00 € Προσφορά!

Αγορά

41,00 € (με Φ.Π.Α.)

Το πακέτο περιλαμβάνει τη προτεινόμενη σειρά βοηθημάτων του Εκδοτικού Ομίλου για την Β' τάξη του Γυμνασίου, σύμφωνα πάντα με τη ύλη του σχολικού βιβλίου.

Το βοήθημα για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, αποτελεί συλλογικό έργο των συνεργατών-συγγραφέων του ΕΟΣΚ και περιλαμβάνει αναλυτικά το θεωρητικό πλαίσιο των ενοτήτων τοπυ σχολικού βιβλίου, καθώς και απαντήσεις στις ερωτήσεις, ασκήσεις του βιβλίου και ερωτήσεις του τετραδίου εργασιών.

Ιδιαίτερα χρήσιμο είναι το καφάλαιο "μαθαίνω περισσότερα για ..." που σχετίζεται με το περιεχόμενο και τον προβληματισμό κάθε ενότητας του βιβλίου και σκοπό έχει να προσφέρει πρόσφατο υλικό και ιδέες για διάλογο και γραπτή γλωσσική εξάσκηση μέσα στην τάξη.

Η σειρά των Μαθηματικών αποτελεί ένα ολοκληρωμένο βοήθημα για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Περιλαμβάνει τη θεωρία γραμμένη με αυστηρά μαθηματικό τρόπο και ετσι όπως πρέπει να γράφεται στις εξετάσεις, καιθώς και  πλήθος ερωτήσεων και ασκήσεων, λυμένων άλυτων και επαναληπτικών. Στο δεύτερο τέυχος, που διατίθεται και μεμονωμένα, παρουσιάζονται οι ασκήσεις του σχολικού βιβλίου μαζί με τις λύσεις τους, όπως πρέπει να γράφονται στις εξετάσεις, με στόχο την κατανόηση απο τους μαθητές όλων των περιπτώσεων των ασκήσεων.


  • Εκδότης Εκδοτικός 'Ομιλος Συγγραφέων Καθηγητών
  • Σχόλια 3 τεύχη

Κανένα Σχόλιο