Η Βιβλιοθήκη της Αξιολόγησης Κ.Ε.Ε.: Φιλολογικά Γ' Λυκείου

Η Βιβλιοθήκη της Αξιολόγησης Κ.Ε.Ε.: Φιλολογικά Γ' Λυκείου

53,00 € Προσφορά!

Αγορά

72,00 € (με Φ.Π.Α.)

Το πακέτο αυτό προσφοράς περιλαμβάνει 5 τεύχη απο τη σειρά "Η Βιβλιοθηκη της Αξιολόγησης", τα αποία αφορόυν στα μαθήματα της Ιστορίας, των Λατινικών και της Έκφρασης-Έκθεσης.

Τα βοηθήματα αυτά περιέχεουν τις ερωτήσεις και τα κριτήρια αξιολόγησης που προέρχονταν απο τα βιβλία αξιολόγησης του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας για τα αντίστοιχα σχολικά βιβλία της Γ' Λυκείου, με τις απαντήσεις τους.

Οι απαντήσεις είναι ενδεικτικές και η πλειόντητά τους συνοδεύεται από αιτιολόγηση ακόμα και αν η εκφώνηση δεν το απαιτεί. Τέλος οι απαντήσεις έχουν στηριχθεί στη θεωρία του σχολικού βιβλίου.

Τα βιβλία αυτα σκοπό είχαν να βοηθήσουν τους μαθητές να αντιμετωπίσουν όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένοι τις εξετάσεις και τους συναδέλφους-καθηγητές να επιλέξουν ευκολότερα τους τύπους των ασκήσεων και να οργανώσουν καλύτερα τη δουλειά τους. 

Σήμερα,12 χρόνια μετά, η συλλογή αυτή των κριτηρίων αξιολόγησης συνεισφέρει ακόμα προς την κατεύθυνση αυτή.

  • Εκδότης Εκδοτικός Όμιλος Συγγραφέων Καθηγητών
  • Σχόλια 5 τεύχη

Κανένα Σχόλιο