Πακέτο Προσφοράς: Φιλολογικά Γ' Γυμνασίου

Πακέτο Προσφοράς: Φιλολογικά Γ' Γυμνασίου

42,00 € Προσφορά!

Αγορά

64,00 € (με Φ.Π.Α.)

Το πακέτο περιλαμβάνει τη προτεινόμενη σειρά βοηθημάτων του Εκδοτικού Ομίλου για τα φιλολογικά μαθήματα της Γ' τάξης του Γυμνασίου, σύμφωνα πάντα με τη ύλη του σχολικού βιβλίου.

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα: Το βοήθημα περιλαμβάνει και όλες τις απαντήσεις των ερωτήσεων και ασκήσεων του σχολικού βιβλίου και πρόσθετες ασκήσεις για περισσότερη εξάσκηση καθώς και κριτήρια αξιολόγησης.

Ευριπίδη Ελένη: Στο βοήθημα αυτό έγινε προσπάθεια να αξιοποιηθούν δημιουργικά όλες οι πληροφορίες του σχολικού βιβλίου και του βιβλίου του καθηγητή, ώστε να γίνει ευκολότερη η προσέγγιση της τραγωδίας από το μαθητή και μεθοδικότερος ο σχεδιασμός της διδασκαλίας από τον καθηγητή.

Νεοελληνική Γλώσσα: Περιλαμβάνει και τις απαντήσεις στις ερωτήσεις κατανόησης των κειμένων, στις ασκήσεις των κεφαλαίων ακούω & μιλάω-διαβάζω και γράφω.

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας: Περιλαμβάνει πλήν των άλλων, διαθεματικές δραστηριότητες (οδηγίες και κατευθύνσεις για τη σύνθεση εργασιών από τους μαθητές) και ενδεικτικά κριτήρια αξιολόγησης.


  • Εκδότης Εκδοτικός Όμιλος Συγγραφέων Καθηγητών
  • Σχόλια 4 τεύχη

Κανένα Σχόλιο