Θεωρία, πράξη και αξιολόγηση της διδασκαλίας. Η τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση.

Θεωρία, πράξη και αξιολόγηση της διδασκαλίας. Η τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση.

14,59 € Προσφορά!

Αγορά

18,24 € (με Φ.Π.Α.)

(η τιμή μειώθηκε κατά 20 %)

Συγγραφέας: Αναστασία Παμούκτσογλου

ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ

Περισσότερες λεπτομέρειες

Η συγγραφή του βιβλίου αυτού αποτελεί μια προσπάθεια εισαγωγής του αναγνώστη στη διερεύνηση των προκλήσεων στην εκπαίδευση, η οποία από τη δημιουργία του ελληνικού κράτους αποτελεί κύριο θέμα συζητήσεων, προβληματισμού και ερευνών των φορέων που επηρεάζουν, εμπλέκονται και διαμορφώνουν τα εκπαιδευτικά δρώμενα και την εκάστοτε εκπαιδευτική πολιτική, αλλά και τις πιθανές μελλοντικές εξελίξεις, το ρόλο και την επίδραση της εκπαίδευσης σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο.

Παρουσιάζεται η εξελικτική πορεία της Παιδαγωγικής σε σχέση με τις διαδοχικά μεταβαλλόμενες θεωρίες μάθησης και η συνδυαστική εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη. Επίσης, προσεγγίζεται η έννοια, οι αρχές, η οργάνωση της διδασκαλίας, τα μέσα, οι μορφές και τα μοντέλα της στις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις.

Αναλύονται τα νέα διαθεματικά προγράμματα σπουδών και η έννοια της διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης ως καταλύτης στην ολόπλευρη ανάπτυξης της μαθησιακής διαδικασίας.

Μελετάται η αξιολόγηση ως λειτουργία ανάπτυξης της εκπαίδευσης και όλα όσα αφορούν το σχεδιασμό της διαδικασίας της εκπαιδευτικής αξιολόγησης (αξιολόγηση του μαθητή και του εκπαιδευτικού, μέσα και μορφές αξιολόγησης, αξιολόγηση βιβλίων και εκπαιδευτικού υλικού, μοντέλα αξιολόγησης).

Γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, ενώ μέσα από απόψεις άμεσα εμπλεκόμενων φορέων διαφαίνεται ο ρόλος και η συμβολή της στην κοινωνία του αύριο.

Στόχος και σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να καταστεί στα χέρια των εκπαιδευτικών, δυνάμει και ενεργεία, "διδακτικό και ωφέλιμο" μέσο παράθεσης ιδεών, μεθόδων και πολιτικών του παρόντος, αυτομόρφωσης και ανατροφοδότησης της επιστημονικής και παιδαγωγικής τους υπόστασης.

  • isbn 978-960-8458-95-6
  • Σχόλια Διδακτική
  • Συγγραφέας Παμουκτσόγλου Αναστασία
  • Σελίδες 320
  • Έτος Έκδοσης 2007
  • Εκδότης Ελληνοεκδοτική
  • Διαστάσεις 17 x 24 cm

Κανένα Σχόλιο