Λατινικά Γ’ Λυκείου Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

Λατινικά Γ’ Λυκείου Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

16,11 € Προσφορά!

Αγορά

17,90 € (με Φ.Π.Α.)

(η τιμή μειώθηκε κατά 10 %)

Συγγραφέας: Ράμμος Χρήστος

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΒΒΑΛΑ

Περισσότερες λεπτομέρειες

Κάθε μάθημα του βιβλίου αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη:

Λατινικές φράσεις και ρητά, όπου αναφέρονται συνήθεις λατινικές φράσεις, αποφθέγματα μεγάλων συγγραφέων κ.λπ. που συχνά χρησιμοποιούνται στη λόγια, φυσικά, γλώσσα. Στις φράσεις αυτές υπάρχει μία τουλάχιστον λέξη που συναντούμε και στο κείμενο του σχολικού εγχειριδίου.

Κείμενο του σχολικού εγχειριδίου.

Κείμενο με βάση τη συντακτική σειρά των λέξεων και κατά λέξη μετάφραση του κειμένου στη νέα ελληνική.

Λεξιλόγιο, όπου παρουσιάζονται όλες οι νέες λέξεις της ενότητας με τις απαιτούμενες πληροφορίες για τη γραμματική τους αναγνώριση. Επίσης αναφέρονται εδώ και λέξεις από την ελληνική, αγγλική, γαλλική και γερμανική γλώσσα που είτε προέρχονται από τη λατινική λέξη (άμεσα ή έμμεσα) είτε παρουσιάζουν ομοιότητες λόγω της κοινής ινδοευρωπαϊκής καταγωγής των γλωσσών αυτών.

Συντακτική ανάλυση του κειμένου.

Απαντήσεις των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου.

NOTA BENE, όπου επισημαίνονται στοιχεία του κειμένου στα οποία πρέπει ο μαθητής να δώσει ιδιαίτερη προσοχή από γραμματικής ή συντακτικής άποψης.

Γραμματική και συντακτικό κάθε μαθήματος.

Ασκήσεις, όπου περιλαμβάνονται ασκήσεις γραμματικής, συντακτικού και λεξιλογίου που βοηθούν στην εμπέδωση της νέας ύλης αλλά και στην επανάληψη γραμματικών και συντακτικών φαινομένων προηγούμενων μαθημάτων.

Ασκήσεις για προχωρημένους, όπου περιλαμβάνονται ασκήσεις γραμματικές και συντακτικές που βασίζονται στο κείμενο του σχολικού εγχειριδίου, οι απαντήσεις τους όμως απαιτούν γνώσεις τις οποίες ο μαθητής θα αποκτήσει σε μεταγενέστερα κεφάλαια.

Επιπρόσθετα, στο τελευταίο μέρος του βιβλίου περιλαμβάνονται δύο παραρτήματα, από τα οποία:

• Το Παράρτημα Α περιέχει έναν πίνακα όλων των ρημάτων (με τους αρχικούς χρόνους) που συναντούμε στα εξεταζόμενα κείμενα με βάση τη συζυγία τους, ενώ παράλληλα διακρίνονται τα αποθετικά και ημιαποθετικά ρήματα, καθώς και τα ανώμαλα και ελλειπτικά.

• Το Παράρτημα Β (Nota bene – για όλα τα κείμενα), όπου επισημαίνονται για κάθε κείμενο ξεχωριστά στοιχεία της γραμματικής και του συντακτικού, μετατροπές κ.λπ. που ο μαθητής πρέπει να γνωρίζει, ώστε να αντεπεξέρχεται με επιτυχία σε κάθε εξεταστική διαδικασία.

Διαβάστε ενα απόσπασμα του βιβλίου εδώ.

  • Συγγραφέας Ράμμος Χρήστος Απ.
  • Σελίδες 400
  • Κατεύθυνση Ανθρωπιστικών σπουδών
  • Έτος Έκδοσης 2015
  • Εκδότης Σαββάλας
  • Διαστάσεις 14 x 24 cm
  • isbn 978-960-493-357-0
  • Σχόλια Σύμφωνα με το νέο Πρόγραμμα Σπουδών 2015-2016

Κανένα Σχόλιο